iso-9001

Transparencia

Transparencia

En cumprimento do artigo 8 da Lei de Transparencia, Acceso a Información Pública e Bo Goberno (Lei 19/2013), a continuación publicase a seguinte información relativa a ACOUGO:

  • – Relación dos convenios subscritos, con mención das partes asinantes, seu obxecto, prazo de duración, modificacións realizadas, obrigados a realización das prestacións e, no seu caso, as obrigacións económicas convidas. Igualmente, publicaranse as encomendas de xestión que se firmen, con indicación do seu obxecto, presuposto, duración, obrigacións económicas e as externalizacións que se realicen con mención dos adxudicatarios, procedemento seguido para a adxudicación e importe da mesma.
  • – Subvencións e axudas públicas concedidas con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios.
  • – Presupostos, con descrición das principais partidas orzamentarias e información actualizada e comprensible sobre o seu estado de execución e sobre o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira das Administracións Públicas.
  • – As contas anuais que deben renderse e os informes de auditoría de contas e de fiscalización por parte dos órganos de control externo que sobre eles se emitan.
  • – Retribucións percibidas anualmente polos altos cargos e máximos responsables das entidades incluídas no ámbito de aplicación deste título. Igualmente, faranse públicas as indemnización percibidas, no seu caso, con ocasión do abandono do cargo.

Documentación


Download
RESUMEN ECONÓMICO 2021
RESUMEN-ECONÓMICO-2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [97 KB]

Download
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
MEMORIA-DE-ACTIVIDADES-2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [4 MB]

Download
RESUMEN ECONÓMICO 2022
RESUMEN-ECONÓMICO-2022.pdf
Documento Adobe Acrobat [144 KB]

Download
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2022
MEMORIA-DE-ACTIVIDADES-2022.pdf
Documento Adobe Acrobat [34.5 MB]

 

Enlaces de interese

Este sitio web usa cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche no enlace para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Ir al contenido